Onze kernpunten

Onze visie is simpel. Een groep mensen die de inwoners van onze gemeente willen vertegenwoordigen, zonder opgelegde dictaten van bovenaan. Een partij die dicht bij de bevolking staat en makkelijk toegankelijk en aanspreekbaar is.
Download verkiezingsprogramma 2018
Dienstverlening

Een gemeentelijk organisatie primair gericht op alle inwoners van onze gemeente, met ambtenaren die bekend zijn met de lokale situaties en een duidelijke communicatiestrategie.

Economie

Naast een versterking van de economische functie met daaraan gekoppeld meer werkgelegenheid, het uitbreiden c.q. verbeteren van de recreatieve functie binnen het Groene Hart.

Milieu- en energiebeleid

Een energie- en milieubeleid wat is afgestemd op de toekomst voor onze kinderen, waarbij de doelstellingen zoals neergelegd in het klimaatakkoord worden nagekomen.

Samenleving

Onze gemeente is net als vele andere gemeenten overspoeld met landelijke maatregelen, zonder dat er gekeken is of dit wel mogelijk is. Daarom wil Lokaal Montfoort terug naar de menselijke maat, met aandacht voor alle aspecten van het sociale domein.

Veiligheid en handhaving

Ondanks dat op dit moment Montfoort als een relatief veilige gemeente te boek staat, is er toch behoefte aan meer blauw op straat en dat is zonder meer de BOA (of meerder), die nu onzichtbaar is, maar ook preventie op het gebied van o.a. kleine criminaliteit en drugsgebruik.

Onderwijs en jongeren

Nu onze basisscholen allemaal zijn vernieuwd, wordt het tijd om aandacht te besteden aan de overige activiteiten voor de jeugd. Sportieve begeleiding voor de leerlingen van de basisscholen, maar ook veel aandacht voor de doelgroepen 12 t/m 18 jaar.

Financiën

Naast een solide begroting een meerjarenperspectief wat een toekomstbeeld geeft voor een gezonde
en zelfstandige gemeente.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Als basis hiervoor kunnen de visies “Binnenstad Montfoort 2030” en “Dorpskern Linschoten” hiervoor gebruikt worden. Alleen moet de implementatie worden afgestemd op een realistisch termijn inclusief een kosten/baten analyse.

Sport, cultuur en recreatie

Deze doelstelling is te omschrijven als; voor iedere inwoner, ongeacht leeftijd of achtergrond, dient in onze gemeente alles op dit gebied terug kunnen vinden.