Onze Kernpunten

Sport, cultuur en recreatie

Verenigingen en vele vrijwilligers zorgen ervoor dat dagelijks vele Montfoorters en Linschotenaren sportief, kunstzinnig, cultureel of recreatief bezig zijn. Met het geharmoniseerde subsidiebeleid is afgelopen periode een keuze gemaakt die helaas ook tot een flinke bezuiniging heeft geleid.

Kwaliteit sportparken
De sportparken in de gemeente zijn echter van een hoog niveau dankzij de investeringen van gemeente en verenigingen. Lokaal Montfoort wil zoveel mogelijk zelfbeheer en exploitatie van accommodaties door Stichtingen

WSR
Lokaal Montfoort wil al het mogelijke doen om de WSR zo snel mogelijk aan een nieuwe accommodatie te helpen

Zwembad
Het zwembad in Montfoort staat niet ter discussie. Het vervult een grote rol in de samenleving en voorziet in een behoefte.Verdere bezuinigingen op het zwembad sluit Lokaal Montfoort uit. Wel verwachten wij dat het beleid door de Stichting om het zwembad zo efficiënt mogelijk te exploiteren wordt voortgezet.

De Vaart
Lokaal Montfoort vindt dat het zalencentrum de Vaart zo snel mogelijk ontwikkeld moet worden in samenhang met de betrokken verenigingen en de Stichting Libel als Dorpshuis.Uitgangspunten daarbij zijn dat exploitatie en zelfbeheer bij de Linschotense gemeenschap komt te liggen en er een passende oplossing komt voor de exploitatie van de Brede Vaart die daar niet los van kan worden gezien.

Historische verenigingen
Zowel Montfoort als Linschoten kennen een hoop historie en kennen beide veel actieve vrijwilligers. Om in de toekomst elke inwoner ook van de historie van beide kernen te kunnen laten genieten en het enthousiasme bij de vrijwilligers te behouden ziet Lokaal Montfoort graag een vaste locatie voor beide verenigingen.

Multifunctionele accommodaties
Lokaal Montfoort vindt dat de gemeente de behoefte aan voorzieningen op een flexibele, doeltreffende en doelmatige manier moet invullen. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van multifunctionele accommodaties en effectieve inzet van stimuleringsmaatregelen, zoals subsidies. Recreatie en natuurbeleving zijn belangrijk voor een prettig woonklimaat en kunnen Montfoort voor toeristen of dagjesmensen interessant maken. Een dagje Montfoort met een educatief bezoek aan een kaas- of zorgboerderij, een rondje fietsen of varen en daarna een gezellig terrasje pikken, Het kan, maar voorzieningen moeten beter bekend worden en beter met elkaar verbonden worden.

Kernpunten
  • Accommodation Beleid dat ruimte laat voor verenigingen. De gemeente trekt zich terug waar dit mogelijk is. We gebruiken accommodaties en voorzieningen flexibel, multifunctioneel en doelmatig.
  • Verbinden van recreatieve routes, meewerken aan initiatieven in deze sector en stimuleren van Groene Hart recreatie.
  • In ecologische zones en ontwikkelingsgebieden wordt ruim baan gegeven aan de verschillende typen doorgaande recreatie en sport.
  • Het oprichten van een Cultuurweb, komen tot een volwaardig en kwalitatief goed aanbod van culturele opleidingen op gebied van muziek, literatuur, beeldende en podiumkunsten.
  • Meewerken aan de herontwikkeling van de Vaart als Dorpshuis in Linschoten.
  • Medewerking aan nieuwe vestiging WSR.
  • Permanente locatie voor historische verenigingen.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.