Onze Kernpunten

Economie

De gemeente Montfoort maakt deel uit van Utrecht West. Dit gebied kenmerkt zich als agrarisch gebied maar ook door veel ondernemers die zich hier van oudsher gevestigd hebben en wereldwijd bekend zijn om denk- en werkkracht en geroemd om duurzaamheid en innovaties, goede producten, mentaliteit en inventiviteit. De opdracht voor de gemeente is, in een snel veranderende wereld, de positie van dit cluster te blijven beschermen en versterken.

Het cluster bestaat bij de gratie van de wereldhandel, waardoor de interactie met de wereld van groot belang is geworden,. Voor Lokaal Montfoort is de ‘ketengedachte’ belangrijk: de hele keten van productie, innovatie, toelevering, handel, marketing en logistiek bij elkaar maakt Montfoort uniek in de wereld. Er moet ruimte zijn en blijven voor alle spelers binnen deze keten. ‘Excellent’ beroepsonderwijs is hierbij van groot belang voor de toekomst.

Montfoort heeft baat bij zoveel mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid
Belangrijk is het bereiken van toegevoegde waarde, verhandeling en vermarkting zijn tenminste zo belangrijk als een goed product. Montfoort heeft baat bij zoveel mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid. Europa en de wereld zijn belangrijk voor Montfoort. Montfoort moet ervoor zorgen dat zij een gemeente blijft met een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Een tweede, ondersteunende economische motor is toerisme en recreatie
Recreatie en sport in de directe fysieke omgeving, zoals waterrecreatie, fiets- , wandel- en ruiterpaden en andere vormen van recreatie maken het leven prettig en helpen de Montfoortse economie. Winkels, uitgaansmogelijkheden, horeca(pleinen) en overnachtingsmogelijkheden vergroten de aantrekkingskracht van Montfoort verder. Beide kernen zijn wat betreft het winkelaanbod redelijk ‘zelfvoorzienend’, maar de gemeente moet er wel voor waken dat het ook zo blijft en een actief beleid voeren.

Ook de bedrijvigheid op de lokale en bovenlokale bedrijventerreinen is van wezenlijk belang voor onze economie. Bedrijven moeten zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Bedrijventerreinen moeten een hedendaagse uitstraling hebben met alle gewenste faciliteiten om goed en concurrerend te kunnen blijven ondernemen zodat Montfoort ook in de komende jaren nog steeds binnen de provincie Utrecht als aantrekkelijk bedrijventerrein een prominente plaats in blijft nemen.

Voldoende werkgelegenheid in de directe omgeving zorgt voor behoud van de leefbaarheid van de beide kernen van de gemeente, een gezonde leeftijdsopbouw van de bevolking, behoud van het winkelbestand en continuïteit voor verenigingen (voldoende jonge aanwas)

Vrijwilligersleven in Montfoort
Ten slotte is het vrijwilligersleven in Montfoort een aparte ‘sociaal-economische’ motor geworden. Deze dient waar mogelijk ondersteund te worden, door faciliteiten en kennis beschikbaar te stellen.

Kernpunten
  • Opstellen van een Montfoort economische agenda samen met ondernemers, gericht op projecten die Montfoort naar de toekomst toe sterker maken. Innovatie is de sleutel voor een bloeiende toekomst.
  • In aanbestedingen binnen de wettelijke kaders in de selectie- en gunningcriteria meer aandacht geven aan duurzaam inkopen en diensten dichtbij, bij voorkeur binnen de regio. Geen zware geschiktheidseisen en mkb-vriendelijker.
  • Beter faciliteren ondernemers in de recreatie, horeca- en detailhandelssector.
  • Blijven inzetten op bedrijven investeringszones en ondernemersfonds.
  • Binnenstad als verblijfsgebied aantrekkelijker maken door het uitvoeren van projecten.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.