Onze Kernpunten

Milieu- en energiebeleid

Milieu- en energiebeleid zijn belangrijk om de gemeente en Het Groene Hart ook op de lange termijn leefbaar te houden. Lokaal Montfoort is vooral voor beleefbare natuur. Op het terrein van energie geldt dat de voorraad fossiele brandstoffen op termijn eindig zijn. Er zal omgeschakeld moeten worden naar een duurzame en energie neutrale en energie producerende bedrijvigheid. Ook de ondergrond biedt kansen.

Kernpunten
  • De spaarzame natuur, de leefomgeving, het milieu, plant en dier worden met respect en zorg behandeld. De gemeente past wet- en regelgeving toe, houdt toezicht op naleving, stimuleert met voorlichting en (natuur)educatie.
  • Geen grootschalige windenergie in Montfoort of in de directe omgeving van de gemeente.
  • Verder uitwerken van het Waterplan, nu en later’ en uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.
  • Er wordt een visie en uitvoeringsplan opgesteld voor een duurzame en energie neutrale woonomgeving en energie producerende bedrijvigheid.
  • Er worden adequate afspraken met dierenopvang en -ambulance gemaakt. De gemeente zet erop in dat eigenaren van dieren de wet- en regelgeving naleven, zodat dierenleed en overlast worden voorkomen. De gemeente volgt in beginsel de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.