Onze Kernpunten

Financiën

Lokaal Montfoort heeft als belangrijk uitgangspunt dat de financiële paragraaf meeweegt bij alles wat we doen. Vaste taken moet de gemeente uit eigen middelen bekostigen. Bij projecten kijken we niet alleen naar de portemonnee van de gemeente, maar vooral hoe inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage kunnen leveren aan het zo efficiënt mogelijk realiseren daarvan.

Lokaal Montfoort staat voor een zakelijk en sober, maar ook een rechtvaardig en sociaal financieel beleid. Smijt geen geld over de balk, hef zo min mogelijk soorten belasting, laat belastingen ten hoogste stijgen met het inflatiecijfer en maak leges kostendekkend. Pas zoveel mogelijk het profijtbeginsel toe, wat betekent dat de gebruiker betaalt.

Werk samen met het bedrijfsleven voor win-win investeringen en zoek naar extra geldbronnen bij hogere overheden. Door Rijks bezuinigingen zal de uitkering uit het gemeentefonds nauwelijks stijgen. Dit vraagt om visie en praktisch handelen.

Kernpunten
  • Geen stijging van gemeentelijke belastingen met meer dan het inflatiepercentage.
  • Voor leges (met uitzondering van de begrafenisrechten) geldt de eis van kostendekkendheid. Bezien moet worden of tarieven de komende jaren worden bevroren of zelfs verlaagd door te sturen op doelmatigheid.
  • De Bedrijven Investerings Zones of een ondernemersfonds zijn goede voorbeelden van maatwerk voor bepaalde groepen bedrijven(terreinen). Geen generieke heffingen of leges, maar maatwerk aanbieden voor wie dat wenst.
  • Het gemeentelijke vastgoed wordt verkocht als het geen rendement oplevert. Het accommodatiebeleid zal gericht moeten zijn op zoveel mogelijk zelfbeheer.
  • Grondbeleid dient permanent bekeken te worden op basis van actuele marktontwikkelingen en beleidsdoelstellingen.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.