Onze Kernpunten

Dienstverlening,
bestuur en bedrijfsvoering

Het gemeentelijk apparaat is er voor burgers, bedrijven en instellingen en niet andersom. Ambtenaren zijn op een klantvriendelijke manier dienstbaar aan de Montfoorters en Linschotenaren. Dit betekent: heldere afspraken maken en nakomen, voortgang rapporteren, onzekerheden vermijden en zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Uitgangspunt is minder regels en eenvoudiger regels.

Regels die worden uitgelegd in duidelijke en begrijpelijke taal en die met menselijke maat worden uitgevoerd. In de afgelopen periode is de dienstverlening van de gemeente aanzienlijk achteruit gegaan. De manier waarop UW Samenwerking hier uitvoering aan geeft wijzen wij af. De gemeente Montfoort moet haar eigen identiteit terugkrijgen

Eigen identiteit
De gemeente Montfoort ligt centraal in het Groene Hart van de provincie Utrecht en heeft behoefte aan een eigen identiteit. De ligging aan de Hollandse IJssel biedt daarvoor goede perspectieven. Goede ontsluitingen en bereikbaarheid, betere verbindingen met de ons omliggende gemeenten zijn een sterk aandachtspunt alsmede het blijven inzetten op innovatie en duurzaamheid, bouwen/vernieuwen voor de toekomst.

Zaken op orde
Dit gebeurt op dit moment niet doeltreffend, doelmatig en transparant. Montfoort is altijd een gemeente geweest met korte lijnen tussen inwoners en bestuur. Door de samenwerking met IJsselstein is niet alleen de dienstverlening maar ook de inwoner op afstand gezet.Dat gaat ten koste van de leefbaarheid binnen de gemeente.

Er is veel voor verbetering vatbaar.Met de doorgevoerde aanzienlijke bezuinigingen van het rijk zullen we met minder geld meer moeten presteren. Wij willen werken aan een kleine efficiënte hoogwaardige zelfstandige eigen organisatie. Lokaal Monfoort staat voor een compacte, eigentijdse en professionele gemeente waar Montfoorters en Linschotenaren trots op zijn.

Kernpunten
  • Mensen die een beroep doen op gemeentelijke instanties kunnen erop rekenen dat hun vragen en problemen met menselijke maat worden behandeld. Wie vaak bij de gemeente aanklopt, krijgt een vast aanspreekpunt.
  • Mensen die een beroep doen op gemeentelijke instanties kunnen erop rekenen dat hun vragen en problemen met menselijke maat worden behandeld. Wie vaak bij de gemeente aanklopt, krijgt een vast aanspreekpunt.
  • Internet vormt het voorkeurskanaal, maar wie wil kan gebruik blijven maken van telefoon, balie of post.
  • Burgers krijgen voldoende ruimte. Voorbereidingen gebeuren in goed samenspel met belanghebbenden en belangengroepen.
  • Er wordt bezien welke kerntaken de gemeente zelf uit wil voeren en welke taken elders ondergebracht kunnen worden.
  • De gemeentelijke organisatiestructuur wordt eenvoudiger en platter en sluit beter aan op de vraag van de klant. Dienstbaar, communicatief, transparant, betrouwbaar, vertrouwenwekkend en respectvol zijn sleutelwoorden. De besturing richt zich op de eigen cultuur en op haalbare ambities, gemaakte afspraken over doelen en resultaten. Een duidelijk, transparant toetsingskader maakt hiervan deel uit. Zwakke schakels worden tijdig versterkt of vervangen.
  • De ondersteuning is gericht op de sturing op ‘de eigen’ cultuur met een klein team van professionele, ambtenaren en dienstverlenende organisaties.
  • Inzetten op het omzetten van de huidige bestuursvorm naar een meer passende bij de gemeente.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.