Berichtgeving bibliotheken in Montfoort en Linschoten in de Zenderstreek 7 februari 2018

Afgelopen week lazen wij in het verslag van de Zenderstreek over de raadsvergadering van 5 februari jl. Daarin kwam een motie aan de orde waarin werd gevraagd scenario’s te onderzoeken voor de terugkeer van bibliotheken in Montfoort en Linschoten. Inclusief financiële onderbouwing en dit voor te leggen aan de gemeenteraad uiterlijk in mei.

Afgelopen week lazen wij in het verslag van de Zenderstreek over de raadsvergadering van 5 februari jl. Daarin kwam een motie aan de orde waarin werd gevraagd scenario’s te onderzoeken voor de terugkeer van bibliotheken in Montfoort en Linschoten. Inclusief financiële onderbouwing en dit voor te leggen aan de gemeenteraad uiterlijk in mei.

Het verslag wekte de suggestie dat wij als lokale partij tégen waren.
Wij zijn vóór terugkeer van een volwaardige bibliotheek in beide kernen omdat we zien dat het in andere vergelijkbare gemeenten ( inwoners en meerdere kernen ) ook kan.

Waarom hebben we dan tégen de motie gestemd?

De motie behelst enkel een onderzoek naar scenario’s en kosten. Daarmee hebben we in mei nog steeds géén bibliotheek in Linschoten en Montfoort.

Ten eerste

Een onderzoek naar scenario’s en kosten is compleet overbodig want die zijn al lang bekend. Immers bij discussie over de sluiting van beide bibliotheken is daar toch onderzoek naar gedaan?

Ten tweede

Ook het feit dat er binnenkort een nieuwe gemeenteraad zit in mei en de terugkeer van de bibliotheken zeker onderdeel zullen uitmaken van een raadsprogramma of coalitieprogramma speelt een rol. En het is niet gebruikelijk dat een demissionair college na 21 maart nog voorstellen van deze strekking voorlegt aan die nieuwe gemeenteraad.

Ten derde

Wij weten inmiddels dat er slimmere, goedkopere en snellere manieren zijn om volwaardige bibliotheken in Linschoten en Montfoort zo snel mogelijk terug te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om de centen maar ook om zaken als huisvesting en vrijwilligers. In Montfoort is de oude lokatie van de bieb niet meer beschikbaar maar daar zien we toch diverse mogelijkheden. In Linschoten zien we de bibliotheek het liefst gehuisvest in het “Dorpshuis De Vaart. 

Rob Jonkers

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen? Neem contact op!
Terug naar overzicht...

Lid worden?

Voelt u zich betrokken tot het welzijn van Montfoort en omstreken? Laat je dan horen!