actueel nieuws

Lokaal Montfoort staat voor lokale politiek die onze inwoners rechtstreeks raakt, zonder dat daar allerlei mensen van buiten de gemeente zich hiermee bemoeien. Graag horen wij uw mening.

download hier ons verkiezingsprogramma van 2018

de Ambities van  Lokaal Montfoort

• Laat Linschoten en Montfoort hun eigen identiteit behouden.
• Het dichten van de ontstane kloof tussen bestuur en inwoners.
• Zorg voor een “nette” afwikkeling met de UW samenwerking.
• Zelfstandige eigen kleine efficiënte ambtelijke organisatie in het Stadskantoor.
• Breng de gemeentelijke financiën weer op orde.
• Zet in op extra woningbouw voor jongeren en senioren.
• Behoud het Dorpshuis de Vaart voor Linschoten.
• Zorg voor beter en regelmatiger ophalen van restafval en GFT.
• Goed en frequent onderhoud openbaar groen en bermen.
• Volwaardige bibliotheken in Montfoort en Linschoten.
• Rechtstreekse OV verbinding tussen Woerden en Nieuwegein.
• Stel inwoners centraal en luister ook naar lokaal maatschappelijke organisaties.
Bemoeilijkt het aftreden van de twee wethouders de coalitievorming?

Zonder in te gaan op de motivatie voor het aftreden van de twee wethouders, worden de zaken hiermede wel op scherp gezet. De kans op samenwerking/gedoogsteun tussen het CDA & VVD lijkt ons, zeker wanneer woorden als “Chantage” worden gebruikt een stuk kleiner geworden. 

Lees verder...
Berichtgeving bibliotheken in Montfoort en Linschoten in de Zenderstreek 7 februari 2018

Afgelopen week lazen wij in het verslag van de Zenderstreek over de raadsvergadering van 5 februari jl. Daarin kwam een motie aan de orde waarin werd gevraagd scenario’s te onderzoeken voor de terugkeer van bibliotheken in Montfoort en Linschoten. 

Lees verder...
U kunt nu ons verkiezingsboekje online downloaden!
Download verkiezingsboekje...
Berichtgeving bibliotheken in Montfoort en Linschoten in de Zenderstreek 7 februari 2018

Afgelopen week lazen wij in het verslag van de Zenderstreek over de raadsvergadering van 5 februari jl. Daarin kwam een motie aan de orde waarin werd gevraagd scenario’s te onderzoeken voor de terugkeer van bibliotheken in Montfoort en Linschoten. 

Lees verder...

HEEFT U actueel NIEUWS VOOR ONS?

Weet jij wat er speelt in Linschoten en Montfoort?